Školski set - Molekuli 2


  • 6.240,00 din
Pomoću komponenti koji se nalaze u setovima Molekuli 1 i Molekuli 2, moguće je konstruisati modele molekula koji predstavljaju praktično sva važnija jedinjenja koja se izučavaju u školama. 
Pozicije atomskih jezgara i veze između atoma su postavljene na taj način da formiraju veoma jasne modele.
Mnogi modeli organskih hemijskih jedinjenja mogu da se konstruišu pomoću pojedinačnih elemenata koji se nalaze u setovima Molekuli 1 i Molekuli 2. Pomoću modela prstena benzena, moguće je formirati aromatične ugljovodonike. 

Set Molekuli 2 je kreiran kao dodatak seta Molekuli 1 i koristi se samo u kombinaciji sa tim setom. 

Sadržaj seta:

4 atoma sumpora, žute boje, šestovalentnih
8 atoma sumpora, žute boje, bivalentnih
4 atoma fosfora, ljubičaste boje, petovalentnih
4 atoma azota, plave boje, trovalentnih
4 atoma azota, plave boje, petovalentnih
8 atoma ugljenika, crne boje, četvorovalentnih
4 atoma kiseonika, crvene boje, bivalentni
4 univerzalna atoma, sive boje, monovalentni
3 modela benzenskog prstena, sa mogućnošću rastavljanja, crne boje
80 fleksibilnih veza koje spajaju atome, sive boje

Dimenzije kutije: 315 x 115 x 53 mm

Write a review

Captcha

Tags: školski, set, molekuli, 2