Školski set - Molekuli 1


  • 6.240,00 din
Pomoću komponenti koji se nalaze u setovima Molekuli 1 i Molekuli 2, moguće je konstruisati modele molekula koji predstavljaju praktično sva važnija jedinjenja koja se izučavaju u školama. 
Pozicije atomskih jezgara i veze između atoma su postavljene na taj način da formiraju veoma jasne modele.
Mnogi modeli organskih hemijskih jedinjenja mogu da se konstruišu pomoću pojedinačnih elemenata koji se nalaze u setovima Molekuli 1 i Molekuli 2. Pomoću modela prstena benzena, moguće je formirati aromatične ugljovodonike. 

Set Molekuli 1 sadrži atomske modele za alifatska jedinjenja.

Sadržaj seta:

25 atoma vodonika, bele boje, monovalentnih
5 atoma hlora, zelene boje, monovalentnih
15 atoma kiseonika, crvene boje, bivalentnih
5 atoma azota, plave boje, trovalentnih
14 atoma ugljenika, crne boje, četvorovalentnih
60 fleksibilnih veza koje spajaju atome, sive boje

Dimenzije kutije: 315 x 115 x 53 mm

Write a review

Captcha

Tags: školski, set, molekuli, 1