Areometri različitog opsega

Areometri različitog opsega

Areometri različitog opsega..

3.250,00 din
Arhimedova vaga

Arhimedova vaga

Arhimedova vaga..

11.050,00 din
Komplet kapilara

Komplet kapilara

Komplet kapilara..

6.500,00 din
Model hidraulične prese

Model hidraulične prese

Model hidraulične prese..

3.900,00 din
Model spojenih sudova

Model spojenih sudova

Model spojenih sudova..

13.000,00 din
Paskalov balon - stakleni

Paskalov balon - stakleni

Paskalov balon - stakleni..

11.440,00 din
Piknometar

Piknometar

Piknometar..

3.250,00 din
Posuda sa prelivnom cevi

Posuda sa prelivnom cevi

Posuda sa prelivnom cevi..

2.600,00 din
Staklena posuda i metalno dno na koncu

Staklena posuda i metalno dno na koncu

Staklena posuda i metalno dno na koncu za demonstraciju hidrauličnog pritiska..

7.800,00 din
Stoksov viskozimetar

Stoksov viskozimetar

Uredjaj za merenje koeficijenta viskoznosti tečnosti se zasniva na primeni Stoksovog zakona korigovanog za konačni fluid..

19.240,00 din
Tela za određivanje gustine

Tela za određivanje gustine

Tela za određivanje gustine..

4.550,00 din
U manometar sa vodom

U manometar sa vodom

"U" manometar sa vodom..

10.140,00 din
Uređaj za demonstraciju promene pritiska sa dubinom

Uređaj za demonstraciju promene pritiska sa dubinom

Uređaj za demonstraciju promene pritiska sa dubinom..

11.700,00 din
Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog napona metodom otkidanja

Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog napona metodom otkidanja

Realizovano je nastavno sredstvo kojim se, pre svega, može demonstrirati pojava površinskog napona,a zatim odrediti broj..

14.950,00 din
Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine

Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine

Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine..

32.500,00 din
Prikaz 1 do 15 od ukupno 15 (1 stranica)